Bismi-llahi ar-Rahmani ar-Rahim!

As-salamu aleykum!

 

*

Welcome to Islamic Center, Lublin, Poland

Form more info please visit our Facebook site (link below or type in Facebook finder: "Centrum Islamu w Lublinie").

Our e-mail: islam.lublin@wp.pl (we speak English and Arabic). 

Salat al-jumu'a starts at 12:00! :)

Qur'an recitation - lessons just after jumu'a (for Brothers in Islam).

 

*

Strona www Centrum Islamu w Lublinie.

Ogłoszenia bieżące, grupa dyskusyjna lubelskich muzułmanów itp. itd. - na naszej stronce na Facebooku: 

Centrum Islamu w Lublinie na Facebooku

Aktywność Centrum Islamu w Lublinie:

 

Salat al-jumu'a - piątek 12:00

Lekcja recytacji Koranu - bezpośrednio po modlitwie piątkowej dżumu'a (mężczyźni).


Modlitwa nocna (połączona z nauką, czytaniem Koranu itd.), Qiyam al-layl -
- pierwsza sobota miesiąca, wieczorem

Lekcje religii dla dzieci muzułmańskich - sobota 12:00-15:00

Kurs wiedzy o islamie - zgłoszenia i info pod: islam.lublin@wp.pl,
a także na naszej stronie Facebookowej. (Pbecnie kurs taki nie odbywa się.)

Lekcje i spotkania dla muzułmanek - info na stronie Facebookowej


Nasz e-mail: islam.lublin@wp.pl